Proste świadectwo

Iz 35,4–7a / Ps 146 / Jk 2,1–5 / Mk 7,31–37 [5 września 2021 / XXIII niedziela zwykła] W poleceniu Jezusa: „żeby nikomu nie mówili” ukryta jest pewna prowokacja – Jezus uzdrawia niemego, żeby ten mógł mówić; i zaraz nakazuje wszystkim milczenie o ty...