Separacja w wersji polskiej

W świecie zachodnim, ukształtowanym przez chrześcijaństwo, na jednym terenie istnieją dwie władze: świecka i duchowna. Obywatele podlegają władzy państwowej tylko w pewnym zakresie. Działanie obydwu władz dotyczy tych samych osób, o ile są wierzące. Wł...