Spoliczkowałem księdza Piotra

Kiedyś byłem na mszy w kościele św. Krzyża w Warszawie. Siedzę w ławie w pierwszym rzędzie i w pewnym momencie ksiądz biskup zwraca się do mnie: "Panie Janku, chamstwu trzeba się przeciwstawiać siłom i godnościom osobistom". Potwierdziłem. Anna Sosnows...