Samobójstwa

Maria Jarosz, Samobójstwa, Warszawa 1997, s.193 Choć samobójstwa istnieją tak długo, jak istnieje życie społeczne, to bardziej systematyczne badania nad nimi rozpoczęto dopiero w połowie XIX wieku. Problemem zainteresowali się wtedy teolo...