Człowiek w tyglu woli Boga

Marzena Florkowska, Ojciec Piotr. Benedyktyn - kameduła - rekluz, Wydawnictwo „M”, Kraków 2004, s. 308 O. Piotr Rostworowski, Myśli, powiedzenia, anegdoty, wybór i opracowanie Marzena Florkowska, Tyniec, Kraków 2004, s.112 Jednym z ...