Na styku kultur

Kiedy Paweł przybywa do Aten, ma realistyczną i dość dobrze przemyślaną strategię ewangelizacji – wie, że jeśli Ewangelia na trwałe ma się zadomowić w świecie pogan, najpierw trzeba nawrócić elity miasta. Gdyby zapytać starożytnego Greka, c...