Potyczka ducha z rynkową materią

O tegorocznym festiwalu w Gdyni myślę z satysfakcją - na rekomendację zasługuje wiele filmów. Aż dziw bierze, że w sferze znaczeń filmy te są do siebie w wielu elementach podobne. Karawana polskiej kinematografii raz na rok zjeżdża do Gdyni...