Nowomowa

, 0 recenzji

Dostojewski traktował swój język ojczysty z nabożeństwem. Niestety, wydawcy jego dzieł w Związku Sowieckim byli tego nabożeństwa całkowicie pozbawieni. Tekst o głodzie na Ukrainie, który ukazał się w marcu, miał w redakcji „W...