Dać życie

Święty Dominik marzył o tym, aby udać się z misją do „Kumanów”. Prawdopodobnie do dzisiaj nikt nie wie, gdzie ci Kumanowie mieszkali i kim byli. Ja to pragnienie Świętego Dominika rozumiem tak: chciał się udać „na koniec świata”, aby zrealizować zadanie, któr...