Niedole cnoty

, 0 recenzji

Cnota, która jest jedynie wymaganiem pozbawionym uzasadnienia w perspektywie wiary, jawi się jako element opresyjnego systemu. Przestaje być bowiem stałą zdolnością do czynienia dobra, a staje się moralnym zobowiązaniem, rozumianym ewentualnie jako swoiste an...