Być bardziej człowiekiem

Możemy ograniczyć etykę do katalogu czynów zakazanych i nakazanych. Czy jednak ostatecznie cieszyć może takie rozumienie moralności, w którym pierwszorzędne miejsce zajmuje grzech – popełniany i unikany, a nie dobro – zawsze nowe, zawsze twórcze, zawsze owocn...