Chleb codzienny

1 Krl 19,4–8 / Ps 34 / Ef 4,30–5,2 / J 6,41–51 [8 sierpnia 2021 / XIX niedziela zwykła] „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…” – modlimy się każdego dnia. Święty Hieronim, tłumacząc modlitwę Ojcze nasz na łacinę, użył dwóch określeń: panis cotid...