Fotografie z pamięci

To spotkanie było starannie przygotowane przez Opatrzność. Nie ma mowy o żadnej przypadkowości w całej historii, którą opowiadamy tutaj na raty, przy okazji spełnionych, ale jeszcze nieukończonych badań naukowych. We wszystkich codziennych, małych...