Prorok na trudne czasy

W sierpniu minęła druga rocznica śmierci metropolity Antoniego Blooma, prawosławnego hierarchy — nade wszystko zaś teologa i kaznodziei — z Londynu. Bodaj jedynego w minionym XX wieku biskupa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarcha...