ZAJRZYJ DO ŚRODKA
Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym o

Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym

(0,00),    recenzji
Wyczyść

W outlecie znajdziesz książki odznaczające się niewielkimi uszkodzeniami, takimi jak:

  • porysowana, pogięta, rozerwana lub przybrudzona okładka,
  • zżółkłe, pogięte lub naderwane strony,

Książki z kategorii outlet nie podlegają wymianie na towar pełnowartościowy.
Ilość egzemplarzy ograniczona.
Zapraszamy do korzystania i czytania.

Autorka jest psychiatrą, psychoanalitykiem, terapeutką oraz specjalistką w dziedzinie wiktymologii. Aktywnie angażuje się w walkę o poszanowanie praw jednostki. Jej książka, nagłośniona przez media i wydana w ponad dwudziestu krajach, wywołała szeroką debatę społeczną. Marie-France Hirigoyen charakteryzuje najczęściej spotykane formy agresji w związku małżeńskim, rodzinie oraz miejscu pracy. Analizuje specyficzny charakter i kolejne fazy relacji perwersyjnej oraz osobowość prześladowcy i ofiary. Refleksja na temat konsekwencji molestowania moralnego kończy się praktycznymi wskazówkami, pozwalającymi ofiarom dostrzegać różne formy przemocy i się im przeciwstawiać. Książka jest jednocześnie oskarżeniem współczesnego społeczeństwa o obojętność wobec tego destruktywnego zjawiska i tolerowanie go. Ostrzega przed banalizacją tej formy agresji, wymierzonej w godność oraz integralność psychiczną jednostki.

Jeśli ktoś był już kiedyś przedmiotem ataków osobnika perwersyjnego, rozpoznaje od razu ów zimny ton, który wprawia w stan napięcia i wywołuje lęk. Słowa się tutaj nie liczą, ważna jest zawarta w nich groźba. Dzieci – ofiary rodziców moralnie perwersyjnych – bardzo trafnie opisują zmianę tonu, która poprzedza agresję: „Czasami przy kolacji, gdy zwracał się do moich sióstr, głos jego stawał się bezbarwny i suchy. Wiedziałem od razu, że usłyszę jakieś raniące słowo”.

fragment książki

W skrócie:

  • światowy bestseller, wydany w 24 krajach świata (w samej Francji osiągnęła nakład 450 tys. egzemplarzy),
  • wydana w Polsce już po raz III,
  • 3 bloki tematyczne: Perwersyjna przemoc na co dzień, Relacja perwersyjna i jej protagoniści, Konsekwencje molestowania moralnego dla ofiary oraz opieka nad nią,
  • to książka, która wywołała szeroką debatę społeczną, doprowadzając do stworzenia projektu ustawy o zwalczaniu molestowania moralnego!