Erasmiana minora. Studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu Erasmiana minora. Studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu

Erasmiana minora. Studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu

0 opinie
Dodaj do listy Ulubionych produktów
Wyczyść

W outlecie znajdziesz książki odznaczające się niewielkimi uszkodzeniami, takimi jak:

  • porysowana, pogięta, rozerwana lub przybrudzona okładka,
  • zżółkłe, pogięte lub naderwane strony,

Książki z kategorii outlet nie podlegają wymianie na towar pełnowartościowy.
Ilość egzemplarzy ograniczona.
Zapraszamy do korzystania i czytania.

Książka jest zbiorem tekstów poświęconych Erazmowi z Rotterdamu i jego koncepcji filozofii, historiozofii oraz dziełu Podręcznik żołnierza Chrystusowego. Poszczególne artykuły różnią się formą i rodzajem literackim: obok krótkich rozpraw i szkiców są tu też bardziej obszerne studia. Wszystkie łączy jedno: są owocem kilkudziesięciu lat pracy prof. Juliusza Domańskiego nad mniej znanymi motywami myśli Erazma.

Jak zauważa sam autor:

Chrześcijaństwo jako ‘filozofia Chrystusa’ to dla Erazma, po pierwsze, moralne przesłanie Ewangelii, po drugie – możliwie najpełniejsze urzeczywistnianie tego posłania w osobowościach, postawach i życiu chrześcijan. Erazm nie odrzuca bynajmniej tych elementów ewangelicznego przesłania, którym by można nadać nazwę teoretycznych, nie odrzuca, inaczej mówiąc, chrześcijańskich dogmatów. Nie należy, jak to czyniono nieraz, upatrywać w nim ani przedstawiciela chrześcijaństwa bezwyznaniowego, ani tym bardziej przedstawiciela, avant la lettre, etyki niezależnej, ani nawet prekursora oświeceniowej religii racjonalnej i oświeceniowego deizmu.

pełen tytuł: Erasmiana minora. Studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu
autor: Juliusz Domański
seria: Biblioteka Instytutu Tomistycznego. Teksty i Studia
rok wydania: 2017
wydawca: Inne
liczba stron: 390
format: 155x230 mm
isbn: 9788394282905