Praca zbiorowa – „Arma nostrae militiae”

Praca zbiorowa – „Arma nostrae militiae”

Oddawany Czytelnikowi kolejny tom serii Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie – Arma nostrae militiae. Kultura książki i pisma Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich – to zbiór studiów poświęconych różnym aspektom dziejów kultury książki i pisma w środowisku dominikańskim na ziemiach polskich. Pozwala on poznać kulturę umysłową braci i sióstr, poszczególnych klasztorów czy całych prowincji.

Dzisiaj o dorobku i tradycjach intelektualnych dominikanów i dominikanek świadczą głównie zachowane druki i rękopisy ich autorstwa oraz skrawki dawnych księgozbiorów. Są one bardzo wymownymi świadkami dziejów zakonu św. Dominika na terenie Rzeczypospolitej. Niestety wydarzenia polityczne, klęski elementarne, a czasami także niefrasobliwość zakonników, sprawiły, że ten „świat książki dominikańskiej” uległ zniszczeniu i zapomnieniu. Prezentowana publikacja uzupełnia dotychczasowe ustalenia badaczy oraz przypomina szacunek sióstr i braci dla książki oraz tradycji piśmienniczej. Ponadto ukazuje tragiczne losy dominikańskich księgozbiorów, szczególnie w okresie niewoli narodowej i w czasach komunistycznych. Autorzy omawiają dzieje księgozbiorów poszczególnych klasztorów i prywatnych kolekcji wybranych zakonników (Abrahama Bzowskiego i Fabiana Birkowskiego), a także konkretnych rękopisów i druków. Ważnym wątkiem tomu są badania proweniencyjne, pozwalające dzisiaj na odtwarzanie kultury książki w klasztorach dominikańskich.

redaktor serii: Tomasz Gałuszka OP
tom 20
redakcja: Iwona Pietrzkiewicz, Marek Miławicki OP

Spis treści:

Księgozbiory

Feliks z Sieradza i jego rola w rozwoju księgozbioru sieradzkich dominikanów
Grzegorz Wierzchowski

Pozostałości biblioteki Fabiana Birkowskiego
Anna Jungiewicz

Oprawy z superekslibrisem donacyjnym Abrahama Bzowskiego OP
Katarzyna Płaszczyńska-Herman

Historyczne księgozbiory dominikańskie w powiecie grodzieńskim województwa trockiego w XVII–XIX w.
Katarzyna Zimnoch

Zbiory dominikanów grodzieńskich i ich opiekunowie
Iwona Pietrzkiewicz

Biblioteka dominikańskiego klasztoru św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu w świetle katalogu z 1860 r.
Dominika Burdzy

Ojca Pawła Kielara memoriały w sprawie uporządkowania i zreformowania biblioteki krakowskiej
Wiktor Szymborski

„Wrogie” i „budzące wątpliwość” – książki skonfiskowane z bibliotek dominikańskich przez władze państwowe w 1960 r.
Małgorzata Habuda, Marek Miławicki OP

Teksty • rękopisy • druki

Zachowana w rękopisie L/XV/11 legenda o świętym Wojciechu i jej miejsce w tradycji
Anna Ledzińska

Echa elżbietańskiej Anglii w księgozbiorze dominikanów krakowskich. Refleksja nad europejską kulturą książki
Gerard Kilroy

O Ecclesiae Militantis Triumphi z Biblioteki OO. Dominikanów w Krakowie
Clarinda Calma

Kultura rękopiśmienna dominikanek polskich okresu potrydenckiego. Prolegomena do zagadnienia
Jolanta Gwioździk

Drukowane oracje na obłóczyny i profesje zakonne dominikanek lwowskich w XVIII w. – adresatki, autorzy, walory literackie, funkcje społeczne i kulturowe
Michał Kuran

Rękopisy dominikanów prowincji litewskiej jako źródło do badań nauczania filozofii w Wielkim Księstwie Litewskim na przełomie XVIII i XIX w.
Andrzej Jan Wróblewski

Badania proweniencyjne

Znaki proweniencyjne jako źródło do dziejów bibliotek i księgozbiorów zakonu dominikanów w Polsce do końca XVIII w.
Maria Pidłypczak-Majerowicz

Stare druki proweniencji dominikańskiej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
Marianna Czapnik

Stare druki z bibliotek dominikańskich w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
Jacek Partyka

Rękopisy dominikańskie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Ich autorzy, właściciele i zawiłe losy
Alicja Szulc

Ślady dawnych bibliotek dominikańskich w zbiorach starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Renata Wilgosiewicz-Skutecka 

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze