Jacques Philippe – „Nauka przyjmowania” w nowej okładce

Jacques Philippe – „Nauka przyjmowania” w nowej okładce

Gdy nauczymy się przyjmować wszystko od Boga, będziemy mogli dawać innym z samych siebie to, co najważniejsze.

„O, gdybyś znała dar Boży”, mówi Jezus do Samarytanki w Ewangelii według św. Jana. Te słowa stają się punktem wyjścia dla Jacques’a Philippe’a, który namawia, byśmy odrzucili postawę narcystycznego skupienia na sobie i dążenia do doskonałości na rzecz pokornej ufności Bogu i Jego miłości do nas. „Bóg nie daje nam według naszych zasług, cnót, zalet, ale według nadziei, którą w Nim pokładamy, wedle ufności w Jego miłosierdzie”. Pozwólmy się więc prowadzić Duchowi Świętemu – w wierze, nadziei i miłości… Niech na tej drodze towarzyszą nam postacie, do których w swych rozważaniach odwołuje się także autor: św. Paweł z Tarsu, św. Teresa z Ávili, św. Jan od Krzyża, św. Teresa z Lisieux, św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), św. Faustyna Kowalska, Etty Hillesum.

Jesteśmy ludźmi umierającymi z pragnienia tuż przy źródle. Gnani niepokojem, zmęczeniem, rozczarowaniem, biegniemy, szukając tysięcy rzeczy na zewnątrz, gdy tymczasem w sobie nosimy niebywałe bogactwa, które czekają na odkrycie. Posiadamy w sobie królestwo bardziej rozległe niż świat, i wszystkie dobra, których pragniemy, są już obecne w głębinach naszego serca. Bóg tam zamieszkuje, gotowy, aby je nam dać…

fragment książki

O autorze

Jacques Philippe – kapłan, rekolekcjonista, należy do Wspólnoty Błogosławieństw, opiekującej się ubogimi i potrzebującymi. Regularnie głosi rekolekcje we Francji i poza jej granicami. Jest autorem książek dotyczących duchowości, przetłumaczonych na ponad dwadzieścia języków i sprzedawanych w ponadmilionowych nakładach. Dwie z nich – 8 sposobów na znalezienie szczęścia tam, gdzie się go nie spodziewasz oraz Gdybyś znała dar Boży. Nauka przyjmowania ukazały się także w polskim tłumaczeniu, nakładem Wydawnictwa W drodze.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze