cytat z książki 12 lekcji św. Tomasza Duchowa mądrość na burzliwe czasy której autorem jest Kevin Vost

LEKCJA PIĄTA: Nasi bracia i nasze siostry nie są ciężarem

SUMA

Żaden z naszych braci i żadna z naszych sióstr nie jest takim ciężarem, aby Bóg nie mógł dać nam siły potrzebnej do tego, abyśmy się starali ich podźwignąć. Zostaliśmy stworzeni, aby być stróżami naszych braci i sióstr i dążyć do eliminowania wszelkiego rodzaju grzechów, zwłaszcza małostkowego grzechu zazdrości, który sprawia, że smucimy się z powodu szczęścia naszych bliźnich. Powinniśmy raczej podsycać w sobie płomienie miłosiernej miłości i starać się ogrzewać naszych bliźnich dobrami duchowymi, a kiedy zajdzie potrzeba, także dobrami materialnymi. Powinniśmy każdego dnia modlić się nie tylko za siebie, ale także za wszystkich naszych braci i wszystkie siostry w Chrystusie, zjednoczonych jako dzieci Boże przez sakrament chrztu świętego, a przez sakrament bierzmowania umocnionych i obdarzonych siłą potrzebną do wzajemnego podźwigania się.

z książki 12 lekcji św. Tomasza. Duchowa mądrość na burzliwe czasy Kevina Vosta

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze