Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – osobisty towarzysz w lekturze Słowa

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – osobisty towarzysz w lekturze Słowa

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.
Ignoratio Scripturarum, ignoratio Christi est. (łac.)


– św. Hieronim

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – osobisty towarzysz w lekturze Słowa

Do rąk polskich czytelników trafił pierwszy z siedemnastu praktycznych, przyjaznych, rzetelnych tomów nowej serii Wydawnictwa W drodze – Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. Zgodnie z układem Biblii serię rozpoczął tom Ewangelii według św. Mateusza. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.

Prezentacja pierwszego tomu serii odbyła się 13 listopada 2019 roku w Centrum Medialnym KAI. W spotkaniu wzięli udział: ks. prof. Waldemar Chrostowski – biblista z UKSW, Dariusz Kowalski – aktor, o. Tomasz Grabowski OP – prezes Wydawnictwa W drodze. Rozmowę poprowadziła redaktor TVP Paulina Guzik.

Pierwszy tom polskiego wydania wielotomowego Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego świadczy, że autorzy, a także tłumaczka i Wydawnictwo W drodze, wychodzą naprzeciw stałemu zapotrzebowaniu na owocne studiowanie i przeżywanie – osobiście i we wspólnocie – bogactwa i głębi Słowa Bożego utrwalonego przez ludzi na kartach Nowego Testamentu.

– powiedział ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Kilka lat temu znani i cenieni naukowcy ze Stanów Zjednoczonych rozpoczęli pracę nad serią przeznaczoną dla wiernych XXI wieku. I to właśnie dzięki nim, a także determinacji ojców dominikanów i uprzejmości sponsorów Komentarz Katolicki do Pisma Świętego doczekał się wydania w języku polskim.

Zdając sobie sprawę z ogromnej wartości i przydatności tych publikacji, zdecydowaliśmy się skorzystać z tego dorobku i udostępnić ich przekłady polskiemu czytelnikowi. Zgodnie z nauką papieża Franciszka najlepszym sposobem poznawania Boga jest świadoma i regularna lektura żywego Słowa. Wierzymy, że nasza seria będzie najlepszą odpowiedzią na potrzeby świeckich i duchownych chcących dogłębnie studiować Biblię w sposób integrujący Pismo Święte z doktryną Kościoła, kultem i życiem codziennym.

– powiedział o. Tomasz Grabowski OP, prezes Wydawnictwa W drodze.

I dodał:

Kolejne tomy serii planujemy wydać na przestrzeni pięciu lat. W pierwszej kolejności, w 2020 roku, ukażą się komentarze do pozostałych trzech Ewangelii: według św. Marka (marzec), św. Łukasza (sierpień), św. Jana (listopad). 

O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej  interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II.

Połączenie rzetelnych studiów i prostego języka, które charakteryzują twórczość Edwarda Sri, Scotta Hahna, Mary Healy znajduje swoje odzwierciedlenie w Katolickim Komentarzu do Pisma Świętego. Dzięki ich pracy jest on realną pomocą zarówno w osobistej lekturze Pisma, jak i w prowadzeniu kręgów biblijnych, katechez i przy głoszeniu kazań. Dodatkowo oryginalny format, funkcjonalna oprawa oraz dwukolorowy skład tekstu sprawiają, że lektura komentarza jest wzbogacająca i przyjazna w obiorze.

Każdy z tomów został napisany przez ekspertów działających na styku nauki i duszpasterstwa, czerpiących z doświadczenia popularyzacji teologii. Zależy im, żeby czytelnik mógł jak najlepiej skorzystać z objawionych prawd, bez poświęcania czasu na przebijanie się przez fachowe podręczniki lub konieczności bazowania na interpretacjach serwowanych przez charyzmatycznych kaznodziejów.

Roger J. Landry – amerykański kapłan napisał:

Nie można zostać kompetentnym lekarzem ani pielęgniarką, nie znając doskonale ludzkiej anatomii. Nie można zostać sędzią ani prawnikiem, nie znając prawa. Nie można zostać sportowcem lub sędzią sportowym, nie znając zasad danej dyscypliny. Analogicznie – jakie jest prawdopodobieństwo, że osoba, która nie czyta regularnie Pisma Świętego i go nie rozumie, zostanie dobrym chrześcijaninem? Aby poznać Chrystusa, musimy poznać Pismo Święte. Musimy wiedzieć, co Jezus robił i co mówił, musimy znać przepowiednie dotyczące Jego osoby i wiedzieć, w jaki sposób Kościół oraz apostołowie wcielali Jego słowa w życie.

Jedną ze świeckich osób, które są przykładem życia Słowem jest Dariusz Kowalski – wybitny polski aktor, który tak wspomina początki swojej przygody z Pismem Świętym:

Moja Biblia swoje odstała na półce do momentu kiedy 13 lat temu nocowaliśmy u znajomych –  protestantów. Wstałem rano i zobaczyłem gospodarza domu w kuchni przy stole nad Pismem Świętym. Powiedział mi wtedy: musiałem coś skonsultować z Tatą. To świadectwo było dla mnie takim impulsem, że od tego momentu nie ma dla mnie dnia bez Słowa. Słowa tego codziennego, ale też pogłębionego na rekolekcjach, spotkaniach, czy nawet w projektach zawodowych.

Dokumenty Soboru Watykańskiego II nawoływały do częstego czytania Biblii. Regularna lektura Pisma, jak pokazują przykłady świadków, zwiększa szanse na jego zrozumienie oraz bycie coraz bardziej świadomym i dobrym chrześcijaninem. Warto korzystać z tego dobra. Warto pomóc w tym sobie lekturą rzetelnego komentarza.

Patronat medialny nad Komentarzem objęli: „Gość Niedzielny”, KAI, eKai, Stacja7, wiara.pl,  dominikanie.pl. Partnerem wydania został „Tygodnik Powszechny”.

Produkt dodany do koszyka

Polecane przez W drodze