„Dziś jest dzień Pański. Rozważania na każdy dzień” (wydanie II), Wilfrid Stinissen OCD

W rozgardiaszu codziennego życia szukamy chwil skupienia, modlitwy i słów mądrości. Wilfrid Stinissen OCD, czerpiąc z chrześcijańskiej tradycji regularnego czytania duchowego, stara się sprostać temu wyzwaniu. Książka składa się z 365 krótkich tekstów do rozważań na każdy dzień roku, uzupełnionych cytatami z Pisma Świętego.

Lektura pojedynczego fragmentu zajmuje kilka minut, a może realnie wpłynąć na zmianę życia. Zbudowanie tego nowego nawyku przybliża do pogłębienia relacji z Bogiem i odzyskania wewnętrznej równowagi.

Może powiesz, że od czasu przyjścia Chrystusa realnie nic się na świecie nie zmieniło. Cóż warte jest Jego światło w mrokach tego świata? W pewnym sensie wszystko jest jak dawniej, ale równocześnie wszystko jest inaczej. Dokładnie jak wtedy, gdy słońce nagle wyłania się zza chmur i rozświetla krajobraz: nic się nie zmieniło, te same pola, drzewa, ten sam las i jezioro. A jakaż różnica! Chrystus wszystko przemienił. W Nim wszystko się wyjaśnia.

– napisał Wilfrid Stinissen OCD w Dziś jest dzień Pański. Rozważania na każdy dzień (tytuł oryginalny: I dag är Guds dag. Texter för årets alla dagar).

To książka, która skłania do codziennej refleksji i sprawdzania, czy na pewno podąża się we właściwym kierunku. Autor podpowiada, jak lepiej żyć, jak być lepszym chrześcijaninem, przyjacielem – dla samego siebie oraz innych ludzi. Jednak przede wszystkim – jak zbliżyć się do Boga i budować z Nim dobrą relację.

Każdy miesiąc poprzedza cytat z Pisma Świętego. Nie ma on bezpośredniego związku z następującymi po nim tekstami na każdy dzień, ale w ciągu miesiąca można do niego wracać i medytować Słowo.

Celem Stinissena OCD w tej publikacji nie jest rozwiązywanie problemów teologicznych, ale chęć powiedzenia kilku prostych słów o Bogu. Otwarcie się na paradoksy i rzeczywistość przekraczającą nasze pojmowanie. Pobudzenie do refleksji na temat sensu istnienia i odnalezienie własnej drogi do świętości i życia pełnią.

Wilfrid Stinissen OCD radzi:

Czytanie duchowe zawsze powinniśmy poprzedzić chwilą we­wnętrznego skupienia. Pozwolimy wówczas na to, że codzienne troski ulegną wyciszeniu i staniemy się otwarci i dyspozycyjni. (…) Najistotniejszym celem czytania jest wprowadzenie w świat modlitwy, gdzie spotykamy Tego, który jest większy od wszelkich słów.


Patronat nad książką objęli:

„Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”, „Idziemy”, miesięcznik „W drodze”, dominikanie.pl, misyjne.pl, aleteia.pl, opoka.org.pl, Radio Nadzieja, Radio Doxa, Radio Emaus.

O autorze:

​​Wilfrid Stinissen OCD (1927–2013) – karmelita bosy, doktor filozofii, duchowy przewodnik, ceniony rekolekcjonista i autor wielu publikacji poświęconych życiu wewnętrznemu, w których poruszał tematy związane z obecnością i działaniem Boga, oryginalnie łącząc prostotę z duchową głębią. Całe swoje życie podporządkował modlitwie. Wydawnictwo W drodze od lat publikuje jego książki, które spotykają się z ogromnym i niesłabnącym zainteresowaniem czytelników. 

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze