Okładka książki "Droga cierpienia Niewinnego" na tle gazet

„Droga cierpienia Niewinnego” w mediach

Kolejna już książka Marii Szamot uczy nas towarzyszenia jedynemu prawdziwie Niewinnemu w drodze Jego cierpienia. W drodze Jego tryumfu. Tematyką publikacji zainteresowały się media. Oto niektóre z nich.

Tygodnik „Idziemy” oraz idziemy.pl, Z Jezusem podczas męki:

Autorka od kilkunastu lat inspiruje duszpasterzy, kaznodziejów i osoby świeckie wyjątkowymi interpretacjami Pisma Świętego. Nie jest teologiem ani biblistą, lecz wiernym, „który do tekstu objawionego podchodzi z pokorą i zaufaniem”.

W czterech rozdziałach – „Konteksty”, „O niewinności”, „Niewinność Jezusa” i „Droga Baranka” – próbuje wraz z czytelnikiem towarzyszyć Jezusowi podczas Jego męki i cierpienia. Autorka stawia wiele pytań, np. czy bazując na współczesnym doświadczeniu, potrafimy jeszcze odnaleźć drogę do bliskości z Jezusem w godzinach Jego męki.

Książka zachęca do refleksji i medytacji o cierpieniu Jezusa i pomaga zrozumieć także sens cierpień, których doznajemy w naszym życiu. Jak zachęcają wydawcy, pozwala poznać Chrystusa w sposób dotychczas nieznany i jest jedyną książką o drodze krzyżowej, która więcej mówi o świętości Pana niż o okrucieństwie krzyża.

dorzeczy.pl, Niewinność Jezusa:

MARIA SZAMOT | Powinnością człowieka, istoty moralnej, jest więc chronić niewinność. Wszelkie przejawy niewinności. Niewinność jako taką, bo jest korzeniem cnót, niewinność jako wartość przysługującą czemuś i stan niewinności, który jest naszym wyposażeniem u początku życia…

Obszerniejszy fragment dostępny jest na stronie: dorzeczy.pl

Aleteia.pl, O niewinności Jezusa i specjalnym zadaniu dla człowieka:

Powinnością człowieka, istoty moralnej, jest chronić niewinność. Wszelkie przejawy niewinności.

O niewinności Syna Bożego nie można myśleć tak, jak się myśli o niewinności człowieka: że korona cnót, że urocza, że przemija, że groźny jest dla niej kontakt ze złem świata, a nawet z jego bogactwem, że jest bezradna wobec jego złożoności… Żadne z tych spostrzeżeń nie będzie tu prawdziwe.

W wypadku człowieka niewinność jest jednym z jego wspaniałych, lecz niekoniecznych przymiotów. Utrata jej nie oznacza zmiany na poziomie jego natury. W wypadku Jezusa niewinność umocowana jest w Jego istocie i stanowi, by tak rzec, filar Jego osobowości. To sprawia, że choć co do swej istoty pozostaje ta sama, jest inna w swym charakterze, własnościach, sposobie manifestowania się…

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: Aleteia.pl

liturgia.pl, Najważniejszy punkt historii.. – recenzja książki Droga Cierpienia Niewinnego Marii Szamot, Paweł Skubis:

Mnóstwo napisano książek i poezji, namalowano obrazów, tak wiele mamy już za sobą wystawionych teatralnych misteriów czy wreszcie nakręconych filmów o Męce Pańskiej. Każdy na swój sposób starał się wejść w tą wielką Tajemnicę śmierci Boga- Człowieka. Wejść oraz przybliżyć ją innym…

Pełna wersja recenzji dostępna jest na stronie: liturgia.pl.

dorzeczy.pl, Droga cierpienia Niewinnego:

– Towarzyszenie Jezusowi to cecha charakterystyczna tej niemal mistycznej książki. Człowiekowi naszej epoki trudno pojąć, że krążenie wokół własnych odczuć związanych z bólem przynosi kolejny ból. Maria Szamot podąża za Jezusem i Jego cierpieniem. Czytelnik zostaje wręcz zabrany w Serce najbardziej Upokorzonego w historii świata. Dzięki temu ma szansę spojrzeć na własne cierpienie z perspektywy rozkwitniętego Miłością Krzyża – napisał ks. Daniel Wachowiak (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: dorzeczy.pl.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze