Piotr Włodyga OSB

benedyktyn, biblista, pisarz, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich.