ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

urodzony 7 września 1956 r. – wł. Tadeusz Bohdan Zaleski, polski Ormianin, ksiądz katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, opozycjonista w okresie PRL, prezes Fundacji św. Brata Alberta zajmującej się pomocą osobom upośledzonym, poeta, działacz społeczny, historyk Kościoła.

Aktywny na Twitterze.