bp Mikołaj Łuczok OP

urodzony 26 marca 1974 r. w Mukaczewie na Ukrainie – Mykola Petro Luchok OP, Mikołaj (Piotr) Luczok OP, Микола Лучок OP, dominikanin, duszpasterz akademicki i rekolekcjonista, syn Prowincji Polskiej, od 2019 r. ukraiński biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy mukaczewski, biskup tytularny Giru Marcelli.

Urodził się w rodzinie węgierskiej. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1994 roku, a pierwsze śluby zakonne złożył 29 sierpnia 1995 r. W tym samym roku rozpoczął studia w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Warszawie i następnie w Krakowie. Śluby wieczyste złożył 30 kwietnia 2000 r., a święcenia prezbiteratu przyjął 24 czerwca 2003 r.

Po święceniach pracował duszpastersko w Sankt Petersburgu i w Wikariacie Ukrainy Zakonu, w klasztorach w Czortkowie, Jałcie, Kijowie, Chmielnickim i we Lwowie, gdzie od 2018 r. pełnił urząd przełożonego tamtejszej wspólnoty.

W 2018 roku został wybrany delegatem Wikariatu Ukrainy na Kapitułę Generalną Zakonu Kaznodziejskiego w Bien Hoa w Wietnamie.

11 listopada 2019 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji mukaczewskiej, ze stolicą tytularną Giru Marcelli – stolica historycznej diecezji w Cesarstwie Rzymskim, współcześnie w północnej Algierii. Jako zawołanie biskupie przyjął słowo „Misericordia” (miłosierdzie). Sakry udzielił mu 10 grudnia 2019 nuncjusz apostolski na Ukrainie arcybiskup Claudio Gugerotti, któremu asystowali arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki oraz biskup diecezjalny mukaczewski Antal Majnek. Biuletyn prasowy Watykanu.

Poza językiem ukraińskim posługuje się językami: węgierskim, słowackim, rosyjskim, polskim i angielskim.

Życzenia imieninowe przyjmuje 6 grudnia.