Bela J. Hankovszky OP

urodzony w 1967 r. – dominikanin, sekretarz Rady Wikariatu Generalnego Zakonu Dominikanów na Węgrzech, docent Katolickiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zsámbék k. Budapesztu, kapelan-porucznik armii węgierskiej, rektor kościoła w Szentendre-Izbég.