Pragniemy podzielić się z Wami miłością…

Pragniemy podzielić się z Wami miłością…

Oferta specjalna -25%

Ewangelia według św. Marka

0 votes
Wyczyść

To wielkie szczęście zasiąść przy wspólnym stole. Jeszcze większe, jeżeli pokarmem jest słowo. A już prawie niewyobrażalne, jeśli tym słowem jest słowo kochanego Ojca Świętego Jana Pawła II. To słowo jest dla nas jak chleb. Od lat się nim karmimy i nim żyjemy. Dzisiaj do tego stołu ojcowskiego słowa zapraszamy wszystkich młodych Polaków i wszystkich młodych duchem, którzy uważają, że proces ich dojrzewania i wzrostu w Chrystusie nie został definitywnie zakończony. Zebranie tych myśli stało się naszą potrzebą i nakazem, rodzajem wierności dziecięcej. Pragnienie zaś podzielenia się i przekazania – obowiązkiem. Czynimy to ze świadomością, że niedługo Jan Paweł II będzie ogłoszony świętym. Niech książka, którą wspólnie przygotowaliśmy i którą pragniemy podzielić się ze wszystkimi młodymi Polakami, będzie hołdem i naręczem kwiatów od naszej wspólnoty.

Jeśli kultura jest wyrazem człowieka, to pragniemy, aby właśnie ta książka była wyrazem naszego środowiska Duszpasterstwa Akademickiego Dominikanów z Poznania, z Jamnej i znad Lednicy, a szczególnie tej jego cząstki, która gromadzi się w każdą sobotę nad Lednicą wokół myśli Jana Pawła II. Tą książką jest Podręcznik pokolenia JP2 – ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy.

Chcieliśmy przekazać młodym ludziom integralną wizję człowieka – owoc kontemplacji Jana Pawła II – jako duchowy pokarm. Chcieliśmy podać im skrzydła, aby wzlecieli. Przynaglała nas potrzeba posiadania pod ręką tych skarbów, które, kiedyś przeczytane, odłożyliśmy na półkę. Szczególnie duszpasterze pracujący nad formacją młodzieży nie mogą się bez nich obejść. Nie może się bez nich obejść formacja lednicka.

Podczas wakacji letnich w 2007 roku nad Lednicą przeczytaliśmy w całości wszystkie przemówienia Jana Pawła II skierowane do młodzieży. One utworzyły korpus książki. Następnie wyodrębniliśmy główne myśli (wątki), wokół których warto zasiąść, jak zasiada się do stołu, aby je poznać i na ich temat rozmawiać. W ten sposób powstała druga warstwa tej książki: główne myśli i wskazania Jana Pawła II skierowane do młodych. Ale kiedy, zafascynowani lekturą, zagłębialiśmy się w te myśli i wskazania Ojca Świętego, starając się przyswoić sobie ojcowskie słowo, by się nim przejąć i nakarmić, dostrzegliśmy, że niektóre zdania mają wyjątkowy charakter. Zauważyliśmy, że mają charakter aforyzmów, są nadzwyczajnym skrótem, niezwykłą kondensacją treści, że zapamiętuje się je po jednorazowym usłyszeniu lub przeczytaniu, że są to swoistego rodzaju perły. Nie mogliśmy przejść obok nich obojętnie. W książce też je wyodrębniliśmy – i tak powstała jej trzecia warstwa.

Wreszcie, kiedy po raz kolejny czytaliśmy poszczególne fragmenty, zapragnęliśmy im nadać odpowiednie tytuły, opatrzyć w hasła pozwalające na orientację; sporządziliśmy też indeks. To była kolejna faza pochylenia się nad ojcowskim słowem Jana Pawła II.

W przyszłości czeka nas jeszcze wiele godzin z tą książką. Zamierzamy ją studiować, karmić się nią i modlić za jej pomocą. Jeżeli nam dostarczyła już tylu przeżyć, obdarzyła takim bogactwem treści i tak mądrze zorganizowała nam czas letnich wakacji 2007 roku oraz roku akademickiego 2007/2008, to wierzymy, że przyda się także innym. Jesteśmy przekonani, że ojcowskie słowo Jana Pawła II do młodych jest wiecznie młode, bo jest owocem jego kontemplacji, a owoce kontemplacji nigdy się nie starzeją, są wieczne.

Nikt nam nie odbierze godzin spędzonych w pobliżu tych myśli, z których tchnie miłość ojca do dziecka, miłość pełna niepokoju o to, czy zdąży przekazać ojcowskie słowo i czy zostanie ono właściwie przyjęte. Podręcznik pokolenia JP2 jest dowodem, że Jan Paweł II zdążył – bo myśmy to słowo przyjęli i pragniemy nim żyć. Słowo Ojca Świętego po prostu żyje w nas.

Właśnie tutaj chciałbym z całego serca podziękować młodzieży, która razem ze mną w gorące popołudnia i wieczory studiowała te teksty, okazując zainteresowanie, przez co mobilizowała mnie, bym nie ustawał w pracy. Szczególnie pragnę podziękować Agnieszce Chrostowskiej, która przemówienia poskładała, uporządkowała i kilkakrotnie przeczytała, sugerując poszczególne wyodrębnienia. Ona też sporządziła indeks. Następnie – proszę, by wielkie podziękowania przyjęła Hania Koźmińska za swoją staranną, pieczołowitą pracę redakcyjną i za wiele, wiele godzin nocnych spędzonych nad tą książką. Wreszcie Przemek Kida, który składał i wielokrotnie poprawiał książkę, nadając jej ostateczny wygląd. Okładkę wymyśliła Paula Pańczak. A pomysł, by wydać taką książkę, poddał mi Piotr Voelkel któregoś wieczoru, kiedy go odwiedziłem. Drukiem zajęła się drukarnia Zbyszka Czerwińskiego.

Niebawem Podręcznik pokolenia JP2 będzie w Waszych rękach. Największą zapłatę myśmy już otrzymali, mając to niezasłużone niczym szczęście przebywać w przestrzeni zarysowanej przez myśl, modlitwę i świętość Jana Pawła II. Nie możemy tego skonsumować sami. Spotkajmy się w przestrzeni wiary, nadziei i miłości, którą otworzył dla nas Jan Paweł II.

Pragniemy podzielić się z Wami miłością…
Jan Góra OP

(ur. 8 lutego 1948 w Prudniku – zm. 21 grudnia 2015 w Poznaniu) – Jan Wojciech Góra OP, dominikanin, prezbiter, doktor teologii, duszpasterz akademicki, rekolekcjonista, spowiednik, prozaik, twórca i animator, organizator Dni Prymasowskich w Prudniku i Ogólnopolskiego Spotka...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze