Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Jubileusz Roku 2000

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Jubileusz Roku 2000

Oferta specjalna -25%
Wyczyść

Bądź błogosławiony, Ojcze,

bo w swojej nieskończonej miłości
dałeś nam Jednorodzonego Syna swego,
który za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało
w niepokalanym łonie Maryi Panny
i dwa tysiące lat temu narodził się w Betlejem.
On stał się naszym towarzyszem drogi
i nadał nowy sens historii,
która jest wspólnym wędrowaniem,
pośród trudów i cierpień,
drogą wierności i miłości
ku nowym niebiosom i nowej ziemi,
w których Ty, zwyciężywszy śmierć,
będziesz wszystkim we wszystkich. 

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza, Jedyny i Najwyższy Boże!

Niech z Twojej łaski, Ojcze, Rok Jubileuszowy
będzie czasem głębokiego nawrócenia
i radosnego powrotu do Ciebie;
niech będzie czasem
wzajemnego pojednania ludzi
i przywrócenia zgody między narodami;
czasem, w którym miecze zostaną przekute na lemiesze,
ucichnie oręż i wzniesie się pieśń pokoju.
Daj nam, Ojcze,
abyśmy przeżyli Rok Jubileuszowy,
idąc z uległością za głosem Ducha Świętego,
wiernie naśladując Chrystusa,
wytrwale słuchając słowa Bożego
i przystępując do źródeł łaski.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza, Jedyny i Najwyższy Boże!

Mocą swojego Ducha wspomagaj, Ojcze,
Kościół w dziele nowej ewangelizacji
i kieruj naszymi krokami po drogach świata,
abyśmy głosili Chrystusa swoim życiem,
podążając szlakiem naszej ziemskiej pielgrzymki
ku Miastu światłości.
Niech uczniowie Jezusa obdarzają miłością
ubogich i uciśnionych;
niech będą solidarni z potrzebującymi
i hojni w dziełach miłosierdzia;
niech okazują łagodność braciom,
aby sami mogli zaznać Twojej łagodności i przebaczenia.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza, Jedyny i Najwyższy Boże!

Pozwól, Ojcze, aby uczniowie Twego Syna,
oczyściwszy pamięć i uznawszy własne winy,
stanowili jedno, aby świat uwierzył.
Niech rozwija się dialog
między wyznawcami wielkich religii
i niech wszyscy ludzie odkryją z radością,
że są Twymi dziećmi.
Niech z błaganiem Maryi, Matki narodów,
połączą się modlitwy apostołów
i chrześcijańskich męczenników,
sprawiedliwych ze wszystkich ludów ziemi
i wszystkich czasów,
aby Rok Święty był dla każdego człowieka
i całego Kościoła
źródłem nowej nadziei i radości
w Duchu Świętym.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza, Jedyny i Najwyższy Boże!

Tobie, Ojcze wszechmogący,
początku wszechświata i człowieka,
przez Chrystusa, Żyjącego, Pana czasu i dziejów,
w Duchu, który uświęca wszystko,
chwała, cześć i uwielbienie,
dzisiaj i po wszystkie wieki. Amen!

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Jubileusz Roku 2000
Jan Paweł II

(ur. 18 maja 1920 r. w Wadowicach – zm. 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie) – właśc. Karol Józef Wojtyła, polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski (1958-1964), a następnie arcybiskup metropolita krakowski (1964-1978), kardynał (1967-1978), zastępca Przewodni...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszykKontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze