Prowincjał polskiej prowincji dominikanów o. Łukasz Wiśniewski OP
fot. Archiwum redakcji

List z okazji 50-lecia miesięcznika „W drodze”

Drodzy Bracia Tomaszu i Romanie,

na Wasze ręce, którzy dziś podejmujecie odpowiedzialność za kształtowanie i wydawanie Miesięcznika „W drodze”, składam serdeczne podziękowanie i gratulacje za 50 lat jego działalności.

Zaledwie 8 lat po zakończeniu obrad Soboru Watykańskiego II, w jubileuszowym roku 750-lecia Polskiej Prowincji Dominikanów, w niełatwych latach siedemdziesiątych, młodzi bracia dominikanie, kierowani pragnieniem i zobowiązaniem jak najpełniejszej realizacji dominikańskiego charyzmatu, podjęli inicjatywę publicystyczną, której ideę definiowali w następujący sposób:

Chcemy przyczynić się do tworzenia klimatu myślącej wiary, pokazując jednocześnie, jak bardzo może być nam dziś pomocny odczytany na świeżo skarbiec tradycji. Pragniemy, by nasze pismo miało swój skromny udział w formowaniu człowieka wierzącego na miarę naszych czasów, katolika prawidłowo wkomponowanego w układ Bóg–człowiek–świat. Nie chcemy, by „W drodze” było pismem gotowych diagnoz i formuł. Poprzez trud myśli, modlitwy i życia pragniemy dochodzić do Prawdy. Uważamy, że jest to naszym zadaniem jako dominikanów, których ideałem zakonnym jest łączenie pustyni z rozgwarem wielkiego miasta, kontemplacji z głoszeniem Ewangelii.

O skali i rozmachu projektu świadczą autorzy pierwszego numeru, wśród których znajdowali się między innymi: prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, abp poznański Antoni Baraniak, Erich Fromm, Anna Kamieńska, a także dominikanie: generał zakonu Aniceto Fernandez OP, Yves Congar OP, Emanuel Działa OP, Jacek Salij OP, Jan Góra OP, Jan Andrzej Kłoczowski OP.

Inspirację do rysu ideowego Miesięcznika wniósł kard. Wyszyński. Nie ograniczył się w niej tylko do samej pracy publicystycznej, lecz objął nią całą dominikańską misję w Polsce:

Program Dominikański nie może być zaniżony. To nie Wy macie się przystosowywać do świata, ale świat ma być przez Was porwany do nieogarnionej Miłości Boga. Nie można ustawiać ludzi ciągle na poziomie „maluczkich w Królestwie Niebieskim”, ale – przeciwnie – w maluczkich trzeba budzić ambicje, aby stali się wielkimi w Królestwie Bożym.

Miesięcznik „W drodze” jest jednym z unikatowych dominikańskich dzieł, w którym zmiany personalne osób odpowiedzialnych dokonywały się relatywnie rzadko. Przez 50 lat istnienia pismo posiadało zaledwie trzech redaktorów naczelnych: Marcina Babraja OP, głównego inicjatora idei Miesięcznika, tworzącego wokół „W drodze” szerokie środowisko intelektualne; Pawła Kozackiego OP, który przejąwszy od o. Marcina pałeczkę publicystycznej sztafety, kontynuował jego pracę oraz Romana Bieleckiego OP, aktualnie kierującego z wielkim oddaniem redakcyjną pracą Miesięcznika. Każdy z nich współtworzył pismo z wieloma braćmi dominikanami, wśród których nie sposób nie wymienić Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, Jacka Salija OP i Konrada Hejmo OP, obecnych u jego początków. Miesięcznik „W drodze” to nie tylko bracia dominikanie, ale liczne grono świeckich, którzy przez lata włączeni w ideę dominikańskiego kaznodziejstwa, nie szczędzili swych sił w pracy intelektualnej, twórczej i redakcyjnej.

Od publikacji pierwszego numeru minęło już 50 lat. Świadomi jesteśmy zmian, jakie dokonały się w Kościele i świecie w tym czasie. Jednak idee stojące u początków pisma pozostały wciąż aktualne. Formowanie człowieka wierzącego, który odczytując na nowo skarbiec Tradycji, zrozumie swój obecny czas w świetle Ewangelii, to wzniosłe wyzwanie! Życzę zatem skutecznej realizacji tego zadania osobom redagującym Miesięcznik i jego Czytelnikom dzisiaj oraz w kolejnych dziesięcioleciach.

Artykuł pochodzi z miesięcznika W drodze 2023 nr specjalny. Pobierz cały numer.

Wyczyść
List z okazji 50-lecia miesięcznika „W drodze”
Łukasz Wiśniewski OP

urodzony 17 lutego w 1984 r. w Pasłęku – dominikanin, doktor teologii Uniwersytetu Fryburskiego, wykładowca teologii dogmatycznej, od maja 2021 roku przeor Konwentu Trójcy Świętej w Krakowie, od 29 stycznia 2022 roku prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów....

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze