Roman Bielecki OP
fot. Adam Ciereszko
Oferta specjalna -25%
Wyczyść

w redakcyjnej rozmowie otwierającej ten numer wracamy do skandalu związanego z dominikaninem Pawłem M. Od dwóch tygodni dostępny jest w internecie raport przygotowany przez komisję ekspertów, analizujący błędy i zakonne zaniedbania w tej sprawie. Jego lektura, oprócz wstrząsających świadectw pokrzywdzonych, przynosi też wnioski natury teologicznej, wskazujące na nieprawdziwy obraz Boga i religijną dewiację, które były podstawą pracy duszpasterskiej Pawła M. Rozwinięta demonologia, epatowanie wojną, jaka się toczy między Bogiem a Szatanem, nieustanne wzbudzanie lęku – to tylko niektóre z jej elementów. Do tego psychomanipulacja, przemoc fizyczna i seksualna, podporządkowanie innych sobie tak charakterystyczne dla wspólnot o charakterze sekty.

Choć powyższe uwagi odnoszą się do konkretnej osoby, stanowią podstawę do zastanowienia się nad popularnością rekolekcji i publikacji straszących nas czyhającymi wszędzie zagrożeniami duchowymi. I do postawienia pytania: Dlaczego zamiast czerpać siłę z wcielonego Słowa, które gładzi grzechy świata, wolimy karmić naszą wiarę strachem?

Jest to również pytanie o wypaczony obraz Boga, który trudno potem uzdrowić. Miłosierdzie Boże jest w stanie uleczyć życiowe rany, to prawda. Często jednak skrzywdzeni, którzy nie doświadczyli sprawiedliwości i zadośćuczynienia, są wystawieni na niemającą końca próbę. Z niezagojonych ran biorą swój początek niewiara w Boga, zwątpienie w Jego miłość i brak zaufania do ludzi.

Przypomina się fragment opublikowanej czterdzieści lat temu encykliki o Bożym miłosierdziu papieża Jana Pawła II, w której pisał on, że miłosierdzie nie przeciwstawia się wymaganiom sprawiedliwości ani też ich nie pomija, ale zakłada je i potwierdza (por. DM 14). Z tą myślą zachęcam Państwa do lektury.

Drodzy Czytelnicy,
Roman Bielecki OP

urodzony w 1977 r. – dominikanin, absolwent prawa KUL i teologii PAT, kaznodzieja i rekolekcjonista, od 2010 redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”, były Prowincjalny Promotor Środków Społecznego Przekazu (2018-2022), autor wielu wywiadów, recenzji filmowych i literackich...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze